Kun je door AI gegenereerde kunst verkopen?

Kun je door AI gegenereerde kunst verkopen? (Moet lezen)

Kunst heeft altijd de menselijke geest weerspiegeld, waardoor mensen hun creativiteit en emoties konden overbrengen. Kunstmatige intelligentie is naar voren gekomen als een creatieve kracht die de wereld van de media, inclusief de kunst, heeft geschokt. Het roept de vraag op: “Kun je door AI gegenereerde kunst verkopen?”

Misschien heb je wel eens gezien dat mensen realistische AI-kunst op sociale media publiceerden en vond je dit een geweldige kans om wat extra geld te verdienen. Het mooie van AI-kunst is dat je met de juiste software en aanwijzingen vrijwel elke afbeelding direct uit tekst kunt maken.

We hebben zelfs gezien dat AI kan produceren realistische portretten van echte of niet-bestaande mensen. Dit is anders dan menselijke kunst of fotografie, waarvoor vaardigheden en de investering van tijd en moeite vereist zijn.

Daarom heb ik wat onderzoek gedaan naar de vraag of je AI-kunst online kunt verkopen en ik zal mijn bevindingen in dit artikel delen. We gaan ons verdiepen in de kwestie van door AI gegenereerde kunst en de juridische implicaties, ethische overwegingen, uitdagingen en meer onderzoeken.

Wat is door AI gegenereerde kunst?

Door AI gegenereerd kunstvoorbeeld van Fotor

Door AI gegenereerde kunst verwijst naar kunstwerken die zijn gemaakt met de hulp of volledige betrokkenheid van kunstmatige intelligentie (AI)-systemen. Deze AI-modellen zijn geprogrammeerd om originele kunstwerken te genereren, geïnspireerd op de datasets van bestaande kunst waarop ze worden getraind.

Door de training leert een AI-model patronen, stijlen en technieken. Wanneer u beschrijft aan een Tool voor het maken van AI-kunst het soort beeld dat u nodig heeft, kan de opgedane kennis gebruiken om een relevante output te produceren.

Door AI gegenereerde kunst is de afgelopen jaren populair geworden dankzij de vooruitgang op het gebied van machinaal leren en AI-technologieën. Het heeft geleid tot debatten en discussies over de rol van AI in het creatieve proces, de definitie van kunst en de impact ervan op de kunstindustrie.

Sommigen beschouwen door AI gegenereerde kunst als een instrument om de menselijke creativiteit te vergroten. Anderen uiten echter hun bezorgdheid over het verlies van menselijke betrokkenheid en originaliteit in het artistieke proces.

Is het mogelijk om door AI gegenereerde kunst te verkopen?

Laten we nu uw vraag beantwoorden of u AI-kunst kunt verkopen.

Ja, het is mogelijk om door AI gegenereerde kunst te verkopen. Door AI gegenereerde kunstwerken zijn zelfs voor aanzienlijke bedragen op veilingen en galerieën verkocht.

In 2018 verscheen bijvoorbeeld een door AI gegenereerd kunstwerk met de naam ‘Portret van Edmond de Belamywas verkocht bij veilinghuis Christie's in New York $432,500.

Het verkopen van door AI gegenereerde kunst brengt echter een aantal unieke uitdagingen en overwegingen met zich mee. Een van de grootste uitdagingen is het bepalen van het eigendom en het auteursrecht van het kunstwerk.

Bovendien kunnen er zorgen zijn over de originaliteit en authenticiteit van door AI gegenereerde kunst. Houd er rekening mee dat de algoritmen (aangezien ze zijn getraind op bestaande kunstwerken) werken kunnen produceren die op gevestigde kunstenaars lijken of deze imiteren, of op ongepaste wijze elementen van specifieke culturen over de hele wereld overnemen.

En dus, voordat je AI-kunst gaat verkopen, sta mij toe u door de wettigheid En ethiek eromheen.

AI-kunstvoorbeeld 2 van een man die goud draagt

De wettigheid rond AI-kunst

Laten we eens kijken naar enkele juridische zaken met betrekking tot AI-kunst.

Eigendom en auteurschap

De hoeksteen van het juridische raamwerk rond door AI gegenereerde kunst is de kwestie van eigendom en auteurschap. Traditioneel verlenen auteursrechtwetten makers exclusieve rechten op hun werk.

Maar met AI wordt dit een beetje verwrongen. Wie is de rechtmatige eigenaar van een kunstwerk als het creatieve proces voor een groot deel gebruik maakt van AI-algoritmen? Is het de gebruiker, de gebruikte machine (of de ontwikkelaar die de AI heeft geprogrammeerd en getraind), of gedeeld eigendom?

Hoewel deze vragen grotendeels onopgelost blijven en per perspectief verschillen, is de conclusie die de meeste mensen trekken dat je AI-kunst niet kunt auteursrechteren op platforms voor kunstcreatie zoals Jasper Kunst of een ander.

Iedereen kan het gebruiken voor persoonlijk of commerciële doeleinden. De reden is dat andere gebruikers van een specifiek hulpmiddel vergelijkbare of bijna vergelijkbare resultaten kunnen krijgen bij het gebruik van een tekstbeschrijving of invoer zoals die van u.

Ook blijkt uit dit artikel van De randstaat het Amerikaanse auteursrechtbureau niet toe dat een AI auteursrecht op zijn kunst legt, omdat het ‘menselijk auteurschap’ ontbeert.

Handelsmerken en patenten

Naast het auteursrecht brengt AI-gegenereerde kunst uitdagingen met zich mee als het gaat om handelsmerken en patenten. Als iemand jouw Door AI gegenereerde logo's, ontwerpen of merkmaterialen, roept het vragen op over inbreuk op handelsmerken.

Bovendien kunnen door AI aangestuurde uitvindingen, als ze worden gepatenteerd, het concept van intellectueel eigendom veranderen. Deze kwestie kan leiden tot geschillen over de octrooieerbaarheid van door AI gegenereerde innovaties.

De ethiek van AI-kunst

De infiltratie van AI in de kunstcreatie brengt verschillende ethische overwegingen met zich mee.

Transparantie en openbaarmaking

Een van de belangrijkste ethische vragen gaat over de transparantie en openbaarmaking van de betrokkenheid van AI bij iemands kunstcreatie. Moeten kunstenaars en makers eerlijk zijn over de mate waarin zij AI in hun werk hebben gebruikt?

De reden waarom deze vraag belangrijk is, is dat het niet openbaar maken van de aanzienlijke betrokkenheid van AI bij uw kunst tot een verkeerde voorstelling van zaken kan leiden. Mensen denken misschien dat je al het werk zelf hebt gedaan en zelfs voor je kunst hebt betaald.

Maar wat als ze later beseffen dat het AI-kunst is? Dit kan snel uitmonden in een juridische strijd waar u geen deel van uit wilt maken.

Culturele toe-eigening

Omdat generatieve AI-algoritmen kennis verwerven door toegang te krijgen tot verschillende beelden om output te produceren, kunnen ze onbedoeld zorgen over culturele toe-eigening oproepen.

AI haalt inspiratie uit diverse culturele bronnen. Dit betekent dat het risico bestaat dat culturele elementen zich toe-eigenen zonder goed begrip of respect.

Artiesten en AI-programmeurs moeten zich bewust zijn van dit risico. Als je AI gebruikt voor het genereren van kunst, is het nodig om culturele gevoeligheid in je creatieve processen op te nemen.

Bovendien rijst de vraag of AI geprogrammeerd moet worden om culturele toe-eigening te herkennen en te voorkomen bij het maken van beelden. En zo ja, wie bepaalt dan de richtlijnen voor wat toe-eigening inhoudt?

Best practices voor het verkopen van door AI gegenereerde kunst

Ondanks de uitdagingen is er nog steeds een markt voor door AI gegenereerde kunst. En dus, als je AI-kunst wilt verkopen, volgen hier enkele tips voor jou:

  • Begrijp de juridische aspecten ervan: U moet vertrouwd raken met auteursrechtwetten, intellectuele eigendomsrechten en de juridische implicaties van door AI gegenereerde kunst in uw rechtsgebied. Het is bijvoorbeeld de moeite waard om te weten dat u de AI-kunst die u maakt niet 'eigenaar' bent omdat er geen auteursrechtelijke bescherming bestaat.
  • Wees transparant: Het zou helpen als je de rol van AI in het creatieproces bij het op de markt brengen en verkopen van door AI gegenereerde kunst duidelijk openbaar maakt. Geef gerust informatie over de betrokken menselijke inbreng en creativiteit, zoals programmering, beheer en besluitvorming, om verkeerde interpretaties te voorkomen.
  • Gebruik AI-kunstgeneratie ethisch: Het beste wat je kunt doen als het om door AI gegenereerde inhoud gaat, is culturele toe-eigening vermijden door cultureel gevoelig en respectvol te zijn bij het weergeven van diverse culturen. U kunt uw eigen ethische richtlijnen voor het maken van AI-kunst ontwikkelen en naleven, waarbij verantwoord gebruik prioriteit krijgt.
  • Zorg voor een marketingstrategie: Iedereen kan AI-kunst maken en verkopen (echt goede AI-kunst). Je moet een uniek verkoopvoorstel (USP) ontwikkelen dat benadrukt wat jouw door AI gegenereerde kunst onderscheidt van andere vormen van kunst. Maak gebruik van digitale platforms en sociale media om een breder publiek te bereiken en in contact te komen met potentiële kopers.
  • Verkoop geen AI-kunst, maar: In plaats van AI-kunst zelf te verkopen, een aanpak die ik zelf zou gebruiken geld verdienen met AI-kunst verkoopt het op andere producten. Enkele voorbeelden zijn kleding zoals t-shirts, accessoires zoals telefoonhoesjes, enz lucratieve digitale producten zoals e-boeken. In dit geval biedt u meer waarde aan de koper.

Conclusie

Je kunt dus AI-kunst verkopen zoals jij wilt. Maar om te voorkomen dat je wordt afgekeurd vanwege bedrog, aangezien de meeste mensen geen onderscheid kunnen maken tussen AI en menselijke kunst, zou het helpen om van tevoren de tools te vermelden die je hebt gebruikt.

De beste aanpak die ik aanbeveel is om AI-kunst te gebruiken als aanvulling op een ander product, zoals op maat gemaakte kleding, accessoires of digitale aanbiedingen. Als je toegevoegde waarde biedt (en niet alleen maar AI-kunst verkoopt die iedereen nu zonder speciale vaardigheden kan maken), zijn mogelijk meer mensen bereid om van je te kopen.

Dus ga je gang en begin met het verkopen van AI-kunst op Etsy, Amazon, Redbubble, eBay of een ander platform dat AI-kunst omarmt!

Soortgelijke berichten